KiCAD - eksport plików GERBER

1.  Generowanie pliku wierceń oraz plików GERBER.

Z górnego paska Menu wybierz Plik, następnie Rysuj. W ten sposób uruchomisz narzędzie do generowania plików GERBER.

gerber kicad

2. Standardowo potrzebujemy 8 plików / warstw do prawidłowego wykonania PCB:

• Top Copper (F.Cu) + Soldermask (F.Mask) + Silkscreen (F.SilkS)
• Bottom Copper (B.Cu) + Soldermask (B.Mask) + Silkscreen (B.SilkS)
• Board outline/warstwa krawędzi (Edge.Cuts)
• Plik wierceń

 

Upewnij się, że zaznaczyłeś poniższe warstwy. Jeśli nie jesteś pewien, które warstwy wybrać, zaznacz wszystkie. W PCB.center podczas produkcji wybierzemy odpowiednie pliki.

gerber kicad

Następnie zaznacz dodatkowe opcje:

Użyj sugerowanych przez Protel rozszerzeń plików - generowane pliki są nazywane według nazw warstw z domyślnym rozszerzeniem PHO (PHotoplOter file). Natomiast istnieje możliwość identyfikacji warstw na podstawie rozszerzenia pliku. Po zaznaczeniu tej opcji, poszczególne warstwy otrzymają docelowe rozszerzenia, np. F.pho zostanie zmieniona na F.gtl (Gerber file Top Layer).

Użyj osi pomocniczej jako punktu początkowego - warto wprowadzić jako nawyk zaznaczanie tej opcji i zawsze w pliku projektu umieścić Punkt bazowy dla plików wierceń (Orgin). Wszystkie współrzędne w plikach GERBER będą odnosić się do tego punktu. Punkt ten jest również wykorzystywany podczas montażu elementów elektronicznych.

Odejmij maskę lutowniczą od warstwy opisowej - jeśli projekt został źle wykonany i warstwa opisowa nachodzi na pola lutownicze, to dzięki zaznaczeniu tej opcji miejsca konfliktowe zostaną usunięte i PCB zostanie wykonane według podstawowych zasad.

Wyłącz warstwę krawędzi PCB z pozostałych warstw - obrys PCB, według którego płytka zostanie wycięta znajduje się na odrębnej warstwie, dlatego tę funkcję można wyłączyć w pozostałych warstwach.

Po wykonaniu powyższych działań, kliknij Rysuj, co pozwoli na wygenerowanie plików GERBER do wybranego wcześniej katalogu.


3. W kolejnym kroku wygeneruj plik wierceń. Kliknij Wygeneruj plik wierceń

gerber kicad

Zaznacz opcję Połącz otwory PTH i NPTH w jednym pliku.

gerber kicad

Następnie wygeneruj plik za pomocą przycisku Plik wierceń.

Po wygenerowaniu plików GERBER, zweryfikuj je w programie GerbView.